لیست شخصیتهای اسطوره ای شاهنامه
فرهنگ و هنر

لیست شخصیتهای اسطوره ای شاهنامه

64آیتم / 18رای‌دهنده / 143رای 14 آذر 1400

لیستی از

mehrnaz_zand

در این لیست سعی داریم شخصیتهای اسطوره ای شاهنامه رو نام ببریم. البته ممکنه بعضی اسما جا بیفتن که خودتون می تونید زحمت اضافه کردنشون رو بکشید.

  1
 1. سیامک

 2. رای بدهید
  0
  3
  2
 3. تهمورث

 4. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  3
 5. ضحاک

 6. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  4
 7. گرمایل

 8. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  5
 9. آبتین

 10. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  6
 11. فرانک

 12. رای بدهید
  0
  3

  مادر فریدون

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  7
 13. تور

 14. رای بدهید
  0
  3

  پسر فریدون

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  8
 15. منوچهر

 16. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  9
 17. تهمینه

 18. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  10
 19. گردآفرید

 20. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  11
 21. آرش کمانگیر

 22. رای بدهید
  0
  3
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  12
 23. رُهام

 24. رای بدهید
  1
  5
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  13
 25. کیومرث

 26. رای بدهید
  0
  2
  14
 27. هوشنگ

 28. رای بدهید
  0
  2
  15
 29. شهراسب

 30. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  16
 31. جمشید

 32. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  17
 33. مرداس

 34. رای بدهید
  0
  2

  پدر ضحاک

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  18
 35. کندرو

 36. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  19
 37. ارنواز

 38. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  20
 39. شهرناز

 40. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  21
 41. ارمایل

 42. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  22
 43. فریدون

 44. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  23
 45. کاوه آهنگر

 46. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  24
 47. کیانوش

 48. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  25
 49. برمایه

 50. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  26
 51. جندل

 52. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  27
 53. سلم

 54. رای بدهید
  0
  2

  پسر فریدون

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  28
 55. آرزو

 56. رای بدهید
  0
  2

  همسر سلم

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  29
 57. آزاده

 58. رای بدهید
  0
  2

  همسر تور

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  30
 59. ایرج

 60. رای بدهید
  0
  2

  پسر فریدون

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  31
 61. سهی

 62. رای بدهید
  0
  2

  همسر ایرج

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  32
 63. ماه‌آفرید

 64. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  33
 65. نوذر

 66. رای بدهید
  0
  2

  پسر منوچهر

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  34
 67. زو

 68. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  35
 69. گرشاسب

 70. رای بدهید
  0
  2

  پسر زو

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  36
 71. افراسیاب

 72. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  37
 73. سام

 74. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  38
 75. اسفندیار پسر گشتاسپ

 76. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  39
 77. بهمن

 78. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  40
 79. بیژن

 80. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  41
 81. کی پشین

 82. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  42
 83. پیران ویسه

 84. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  43
 85. توس پسر نوذر

 86. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  44
 87. داراب

 88. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  45
 89. داریوش سوم

 90. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  46
 91. رستم

 92. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  47
 93. رودابه دختر مهراب

 94. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  48
 95. زال

 96. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  49
 97. سودابه

 98. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  50
 99. سهراب پسر رستم

 100. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  51
 101. سیاوش

 102. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  52
 103. فرنگیس

 104. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  53
 105. کی‌کاووس

 106. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  54
 107. کیخسرو پسر سیاوش

 108. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  55
 109. کی‌قباد

 110. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  56
 111. گشتاسپ

 112. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  57
 113. گرسیوز

 114. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  58
 115. گودرز

 116. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  59
 117. گیو

 118. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  60
 119. لهراسپ

 120. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  61
 121. منیژه دختر افراسیاب

 122. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  62
 123. فرامرز

 124. رای بدهید
  0
  2
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  63
 125. هما

 126. رای بدهید
  0
  1
  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  64
 127. پشنگ

 128. رای بدهید
  2
  1

  پسر ایرج

  mehrnaz_zand@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...