لیست‌می چطور کار می‌کند؟
ساخت لیست جدید
مشارکت در لیست‌ها
ساخت لیست جدید
1
ورود اطلاعات اولیه
در گام اول، اطلاعات اولیه لیست‌تان، یعنی عنوان و توضیحات لیست، را وارد کنید. طبیعی است که وارد کردن عنوان برای لیست ضروری است. اگرچه وارد کردن توضیحات برای ساخت لیست ضروروی نیست، اما درج توضیحات به بیشتر دیده شدن لیست شما کمک می‌کند.
2
افزودن تصویر لیست
در گام دوم، تصویر مربوط به لیست‌تان را بارگذاری کنید. افزودن تصویر به لیست برای ثبت آن ضروری است.
3
تنظیمات لیست
در گام سوم، تنظیمات مدنظر برای لیست‌تان را مشخص کنید.
4
افزودن آیتم‌های لیست
در گام چهارم، آیتم‌های لیست‌تان را یک به یک اضافه کنید. اگر هر آیتم نیاز به توضیح کوتاهی داشت، آن را در بخش توضیحات وارد کنید.
5
تمام!
لیست شما آماده است! آن را منتشر کنید...
مشارکت در لیست‌ها
1
ساختار لیست‌ها
اساس رتبه‌بندی در لیست‌ها، آرای مثبت و منفی کاربران است. شما می‌توانید به هر آیتم در لیست، رای مثبت یا منفی بدهید اگر جایگاهش را بالاتر یا پایین‌تر از جایگاه فعلی می‌دانید. لیست‌می، بر اساس این آرای کاربران، و با استفاده از یک الگوریتم هوشمند، برای هر آیتم امتیازی را محاسبه می‌کند و به صورت خودکار، لیست را بر اساس این امتیازها مرتب می‌کند.
2
تکمیل لیست دیگران
آیا فکر می‌کنید لیستی که مشاهده می‌کنید، ناقص است و چیزی از قلم افتاده است!؟ به راحتی می‌توانید با استفاده از بخش تکمیل لیست که در انتهای آن دیده می‌شود، آیتم مورد نظرتان را به لیست دیگران اضافه کنید.
3
آیتم اضافه شده شما
فراموش نکنید که آیتم اضافه شده توسط شما، با نام خودتان به لیست اضافه می‌شود.