کتابهای جعفر مدرس صادقی
فرهنگ و هنر

کتابهای جعفر مدرس صادقی

3آیتم / 12رای‌دهنده / 17رای 12 آبان 1400

لیستی از

mehrnaz_zand

در این لیست سعی کردم چند کتاب جعفر مدرس صادقی رو نام ببرم. شما هم اگر کتاب دیگری از ایشون میشناسید به این لیست اضافه کنید:

  1
 1. توپ شبانه

 2. رای بدهید
  0
  6

  چراغ کشتی های بزرگ که خیلی دور بودند از ساحل کنار هم ردیف روشن بود...

  2
 3. کافه ای کنار آب

 4. رای بدهید
  0
  6

  اما تو را به خدا همه دنیا را تبدیل نکنید به شاعر و نویسنده...

  3
 5. سرزمین عجایب

 6. رای بدهید
  0
  5

  یک پاراگراف 160 صفحه ای...

  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...