سروش هوشنگی فر
soroushhf@
دنبال کنید
Gala Games بهترین بازی های کریپتویی
2نفر به این آیتم رای داده اند
Decentraland بهترین بازی های کریپتویی
5نفر به این آیتم رای داده اند
Big Time بهترین بازی های کریپتویی
3نفر به این آیتم رای داده اند
SkyWeaver بهترین بازی های کریپتویی
4نفر به این آیتم رای داده اند
CryptoKitties بهترین بازی های کریپتویی
4نفر به این آیتم رای داده اند
Thetan Arena بهترین بازی های کریپتویی
3نفر به این آیتم رای داده اند
No Country for Old Men بهترین فیلمنامه های قرن 21
2نفر به این آیتم رای داده اند
Inglourious Basterds بهترین فیلمنامه های قرن 21
2نفر به این آیتم رای داده اند
Almost Famous بهترین فیلمنامه های قرن 21
0نفر به این آیتم رای داده اند
Get Out بهترین فیلمنامه های قرن 21
0نفر به این آیتم رای داده اند
The Social Network بهترین فیلمنامه های قرن 21
2نفر به این آیتم رای داده اند
Parasite بهترین فیلمنامه های قرن 21
4نفر به این آیتم رای داده اند
Mr. Robot بهترین فیلم و سریال ها در حوزه تکنولوژی
2نفر به این آیتم رای داده اند
Numpy محبوبترین کتابخانه های پایتون
2نفر به این آیتم رای داده اند
Pygame محبوبترین کتابخانه های پایتون
1نفر به این آیتم رای داده اند
TensorFlow محبوبترین کتابخانه های پایتون
4نفر به این آیتم رای داده اند
Pandas محبوبترین کتابخانه های پایتون
3نفر به این آیتم رای داده اند
Matplotlib محبوبترین کتابخانه های پایتون
1نفر به این آیتم رای داده اند
(2013) About Time بهترین فیلم های مارگو رابی
11نفر به این آیتم رای داده اند
(2019) Bombshell بهترین فیلم های مارگو رابی
6نفر به این آیتم رای داده اند
(2019) Dreamland بهترین فیلم های مارگو رابی
7نفر به این آیتم رای داده اند
(2016/2021) The Suicide Squad بهترین فیلم های مارگو رابی
11نفر به این آیتم رای داده اند
(2017) I, Tonya بهترین فیلم های مارگو رابی
8نفر به این آیتم رای داده اند
نت افراز بهترین شرکت های هاستینگ ایران
1نفر به این آیتم رای داده اند
وب رمز بهترین شرکت های هاستینگ ایران
1نفر به این آیتم رای داده اند
ماندگار وب بهترین شرکت های هاستینگ ایران
1نفر به این آیتم رای داده اند
ایران سرور بهترین شرکت های هاستینگ ایران
3نفر به این آیتم رای داده اند
سون هاست بهترین شرکت های هاستینگ ایران
3نفر به این آیتم رای داده اند
(2019) The Irishman فیلم های برتر Robert De Niro
5نفر به این آیتم رای داده اند
(1980) Raging Bull فیلم های برتر Robert De Niro
5نفر به این آیتم رای داده اند
(1976) Taxi Driver فیلم های برتر Robert De Niro
5نفر به این آیتم رای داده اند
(1993) Dazed and Confused فیلم های برتر متیو مک‌کانهی
3نفر به این آیتم رای داده اند
(2012) Mud فیلم های برتر متیو مک‌کانهی
4نفر به این آیتم رای داده اند
YouTube بهترین ابزار برای برنامه نویسان
3نفر به این آیتم رای داده اند
Postman بهترین ابزار برای برنامه نویسان
1نفر به این آیتم رای داده اند
Slack بهترین ابزار برای برنامه نویسان
3نفر به این آیتم رای داده اند
Trello بهترین ابزار برای برنامه نویسان
2نفر به این آیتم رای داده اند
VS Code بهترین ابزار برای برنامه نویسان
3نفر به این آیتم رای داده اند
IT (2017/2019) بهترین فیلم های هالووینی !
4نفر به این آیتم رای داده اند
THE RING (2002) بهترین فیلم های هالووینی !
5نفر به این آیتم رای داده اند
Night of the Living Dead (1968) بهترین فیلم های هالووینی !
2نفر به این آیتم رای داده اند
A Nightmare on Elm Street (2010) بهترین فیلم های هالووینی !
3نفر به این آیتم رای داده اند
Trick or Treat (2007) بهترین فیلم های هالووینی !
10نفر به این آیتم رای داده اند
True Detective بهترین سریال های جنایی
5نفر به این آیتم رای داده اند
Breaking Bad بهترین سریال های جنایی
7نفر به این آیتم رای داده اند
Sons of Anarchy بهترین سریال های جنایی
8نفر به این آیتم رای داده اند
Hannibal بهترین سریال های جنایی
6نفر به این آیتم رای داده اند
Toy Story all series محبوب ترین انیمیشن های دیزنی
10نفر به این آیتم رای داده اند
Cars (2006) محبوب ترین انیمیشن های دیزنی
11نفر به این آیتم رای داده اند
Up (2009) محبوب ترین انیمیشن های دیزنی
12نفر به این آیتم رای داده اند
The Lion King (1994) محبوب ترین انیمیشن های دیزنی
9نفر به این آیتم رای داده اند