بزرگترین ضد قهرمان ها در فیلم ها
فرهنگ و هنر

بزرگترین ضد قهرمان ها در فیلم ها

47آیتم / 3رای‌دهنده / 19رای 4 آذر 1397

لیستی از

امیر دانشی پور

بر اساس دسته بندی انستیتوی فیلم آمریکایی لیست ضد قهرمان ها و نام فیلم هایشان به شرح زیر می باشد. این لیست شامل تمام ضدقهرمانان محبوب از کنت دراکولا تا جوکرمیشود.نام و فیلم این قهرمان ها رو در اینترنت جست و جو کنید و شاهد هنرنمایی آن ها باشد. ضد قهرمانانی که دوستشان دارید و در لیست نیستند را اضافه کنید و به آنها رای بدهید تا بالاتر بیایند.

  1
 1. Dr. Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs

 2. رای بدهید
  0
  1
  2
 3. Alex Forrest, Fatal Attraction

 4. رای بدهید
  0
  1
  3
 5. The Queen, Snow White and the Seven Dwarfs

 6. رای بدهید
  0
  1
  4
 7. Michael Corleone, The Godfather: Part II

 8. رای بدهید
  0
  1
  5
 9. Alex De Large, A Clockwork Orange

 10. رای بدهید
  0
  1
  6
 11. The Alien, Alien

 12. رای بدهید
  0
  1
  7
 13. Annie Wilkes, Misery

 14. رای بدهید
  0
  1
  8
 15. Captain Bligh, Mutiny on the Bounty

 16. رای بدهید
  0
  1
  9
 17. Mrs. John Iselin, The Manchurian Candidate

 18. رای بدهید
  0
  1
  10
 19. Gordon Gekko, Wall Street

 20. رای بدهید
  0
  1
  11
 21. Clyde Barrow and Bonnie Parker, Bonnie and Clyde

 22. رای بدهید
  0
  1
  12
 23. Count Dracula, Dracula

 24. رای بدهید
  0
  1
  13
 25. Joan Crawford, Mommie Dearest

 26. رای بدهید
  0
  1
  14
 27. Hans Gruber, Die Hard

 28. رای بدهید
  0
  1
  15
 29. Auric Goldfinger, Goldfinger

 30. رای بدهید
  0
  1
  16
 31. Alonzo Harris, Training Day

 32. رای بدهید
  0
  1
  17
 33. Norman Bates, Psycho

 34. رای بدهید
  0
  0
  18
 35. Darth Vader, The Empire Strikes Back

 36. رای بدهید
  0
  0
  19
 37. The Wicked Witch of the West, The Wizard of Oz

 38. رای بدهید
  1
  0
  20
 39. Phyllis Dietrichson, Double Indemnity

 40. رای بدهید
  0
  0
  21
 41. Regan MacNeil, The Exorcist

 42. رای بدهید
  0
  0
  22
 43. HAL 9000, 2001: A Space Odyssey

 44. رای بدهید
  0
  0
  23
 45. Noah Cross, Chinatown

 46. رای بدهید
  0
  0
  24
 47. The Shark, Jaws

 48. رای بدهید
  0
  0
  25
 49. Man, Bambi

 50. رای بدهید
  0
  0
  26
 51. Terminator, The Terminator

 52. رای بدهید
  0
  0
  27
 53. Eve Harrington, All About Eve

 54. رای بدهید
  1
  0
  28
 55. Jack Torrance, The Shining

 56. رای بدهید
  0
  0
  29
 57. Cody Jarrett, White Heat

 58. رای بدهید
  0
  0
  30
 59. Martians, The War of the Worlds

 60. رای بدهید
  0
  0
  31
 61. Max Cady, Cape Fear

 62. رای بدهید
  0
  0
  32
 63. Reverend Harry Powell, The Night of the Hunter

 64. رای بدهید
  0
  0
  33
 65. Travis Bickle, Taxi Driver

 66. رای بدهید
  0
  0
  34
 67. Mrs. Danvers, Rebecca

 68. رای بدهید
  0
  0
  35
 69. Dr. Szell, Marathon Man

 70. رای بدهید
  0
  0
  36
 71. J. J. Hunsecker, Sweet Smell of Success

 72. رای بدهید
  0
  0
  37
 73. Frank Booth, Blue Velvet

 74. رای بدهید
  0
  0
  38
 75. Harry Lime, The Third Man

 76. رای بدهید
  0
  0
  39
 77. Caesar Enrico Bandello, Little Caesar

 78. رای بدهید
  0
  0
  40
 79. Cruella De Vil, One Hundred and One Dalmations

 80. رای بدهید
  0
  0
  41
 81. Freddy Krueger, A Nightmare on Elm Street

 82. رای بدهید
  0
  0
  42
 83. Tom Powers, The Public Enemy

 84. رای بدهید
  0
  0
  43
 85. Regina Giddens, The Little Foxes

 86. رای بدهید
  0
  0
  44
 87. Baby Jane Hudson, Whatever Happened to Baby Jane

 88. رای بدهید
  0
  0
  45
 89. The Joker, Batman

 90. رای بدهید
  1
  0
  46
 91. Tony Camonte, Scarface

 92. رای بدهید
  0
  0
  47
 93. Roger “Verbal” Kint, The Usual Suspects

 94. رای بدهید
  0
  0
  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...