اطلاعاتی درباره بیماری عفونت قلب
عفونت قلب که نام دیگرش اندوکاردیت می باشد. به عفونت باکتریایی در قسمت یک لایۀ داخلی در قلب و یا دریچۀ آن گفته می شود. همانطور که می دانید قلب دارای 4 دریچه می باشد که هر یک ازاین دریچه ها کار خود را به درستی نمی توانند انجام دهند و خون را به درستی به بدن پمپاژ نماید.
فیلم های کریستوفر نولان در سال 2020
کریستوفر نولان از بحران کرونا نوشت: سینماها را باید زنده نگه داشت
پست‌های بیشتر