12 مدل شخصیتی که به سبک زندگی افراد جهت می دهد
سبک زندگی

12 مدل شخصیتی که به سبک زندگی افراد جهت می دهد

14آیتم / 13رای‌دهنده / 37رای 12 دی 1397

انسان ها از نظر اخلاق و شخصیت شبیه هم نیستند؛ همان طور که از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند. اما غالبا این شخصیت افراد است که به نوع زندگی آنها جهت می دهد و سبک زندگی بسیاری از ما، بر پایه همین خصوصیات و خلقیات شکل می گیرد. در این لیست، 12 مدل شخصیتی آمده است. شما جزو کدام دسته از این آدم ها قرار دارید؟ کدام مدل شخصیتی را بیشتر می پسندید و از کدام یک بیزارید!؟ رای بدهید!

  1
 1. سرسخت

 2. رای بدهید
  0
  5

  افرادی که دوست دارند احساس کنند که وظیفه خود را تمام و کمال انجام داده اند.

  2
 3. بی تفاوت

 4. رای بدهید
  0
  3

  افرادی که خیلی برای شان مهم نیست مورد تحسین و توجه اطرافیان شان قرار بگیرند.

  3
 5. بی خیال

 6. رای بدهید
  0
  2

  افرادی که نمی خواهند به هیچ چیز، هیچ کس و هیچ جا متعهد باشند.

  4
 7. موثر

 8. رای بدهید
  0
  2
  Salami@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  5
 9. خیرخواه

 10. رای بدهید
  1
  3

  افرادی که دوست دارند جهان را به جای بهتری تبدیل کنند.

  6
 11. نوآور

 12. رای بدهید
  1
  2

  افرادی که همیشه می خواهند اثری از خود بر دنیا بگذارند.

  7
 13. پولکی

 14. رای بدهید
  1
  2

  افرادی که دوست دارند بیشتر، زودتر و راحت تر از بقیه پول دربیاورند.

  8
 15. شورشی

 16. رای بدهید
  0
  1

  افرادی که می خواهند تمام جهان را با نظر خودشان سازگار کنند.

  9
 17. خودخواه

 18. رای بدهید
  3
  2

  افرادی که بیشتر از هر چیز نگران این هستند که بیشترین بهره از زندگی را برای خود ببرند.

  10
 19. محافظه کار

 20. رای بدهید
  1
  1

  افرادی که همیشه دوست دارند همه چیز بدون تغییر باقی بماند.

  11
 21. جمع گرا

 22. رای بدهید
  1
  1

  افرادی که دوست دارند توسط اطرافیان شان مورد قبول واقع شده و همرنگ آن ها باشند.

  12
 23. بدبین

 24. رای بدهید
  1
  1

  افرادی که همیشه موضوعی برای غر زدن و شکایت کردن دارند.

  13
 25. بی اراده

 26. رای بدهید
  2
  0

  افرادی که معمولا نمی دانند در زندگی دنبال چه چیزی هستند.

  14
 27. خسته

 28. رای بدهید
  1
  0

  ادم های خسته

  kfazel@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...