امیر دانشی پور
adp@
نتایج بزرگ از کارهای کوچیک حاصل نمیشه، اول باید نشدن ها رو یادبگیرم تا بتونم بهترین ها رو رقم بزنم. #دیجیتال_مارکتر و #تبلیغات_چی سایت : alefdalpe.ir
توسط امیر دانشی پور دنبال می‌شوند: