سارینا جوادی
sarina_javadi@
دنبال کنید
Ju Ji hoon جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
151نفر به این آیتم رای داده اند
Lee Dong Wook جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
230نفر به این آیتم رای داده اند
Park Hyung Sik جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
234نفر به این آیتم رای داده اند
Gong Ji Cheol جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
180نفر به این آیتم رای داده اند
Ji Chang Wook جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
288نفر به این آیتم رای داده اند
Park Seo Joon جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
254نفر به این آیتم رای داده اند
Song Joog Ki جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
296نفر به این آیتم رای داده اند