سارینا جوادی
sarina_javadi@
دنبال کنید
Ju Ji hoon جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
154نفر به این آیتم رای داده اند
Lee Dong Wook جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
238نفر به این آیتم رای داده اند
Park Hyung Sik جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
237نفر به این آیتم رای داده اند
Gong Ji Cheol جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
182نفر به این آیتم رای داده اند
Ji Chang Wook جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
297نفر به این آیتم رای داده اند
Park Seo Joon جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
262نفر به این آیتم رای داده اند
Song Joog Ki جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
304نفر به این آیتم رای داده اند