مهدی سیاح نیا
sayahnia@
سیاح نیا هستم مدرس بازاریابی مشاور و مدرس #بازاریابی_محتوا تلفن دفتر ۴۴۳۷۲۸۷۱-۰۲۱ .مدرس برتر سال ۹۷ به مدرسین و مشاورین کسب و کار، راهکارهای افزایش درآمد رو می گم. sayahnia.ir
دنبال کنید