کارهایی که یک رئیس برای کشتن انگیزه کارمندان می تواند انجام دهد!
کار و فناوری

کارهایی که یک رئیس برای کشتن انگیزه کارمندان می تواند انجام دهد!

13آیتم / 7رای‌دهنده / 41رای 11 دی 1397

برای مدیران همیشه سخت بوده که همواره انگیزه کارمندان شان را بالا نگه دارند. به عنوان یک رئیس، همیشه این وظیفه را دارید که کارمندان خود را خوشحال و سرزنده نگه دارید تا آنها هم به کارشان پایبند باشند. معمولا وقتی اوضاع خراب می شود، اولین متهم مدیر آن مجموعه است، بیش از هر عامل دیگری مثل اوضاع شرکت، وضع اقتصادی و... . اگر رئیس یک مجموعه هستید، از کارهایی که در این لیست آمده دوری کنید تا انگیزه را در کارمندان تان نکشید! اگر هم کارمند هستید، به نظر شما کدام مورد در لیست، مزخرف تر است!؟ رای بدهید و اگر مورد دیگری در ذهن دارید، به لیست اضافه کنید!

  1
 1. در ریزه کاری ها دخالت می کند

 2. رای بدهید
  0
  5
  2
 3. بر اشتباهات تمرکز می کند

 4. رای بدهید
  0
  4
  3
 5. سلیقه ای عمل می کند

 6. رای بدهید
  0
  4
  4
 7. ایده ها را نادیده می گیرد

 8. رای بدهید
  0
  3
  5
 9. جلسات بیهوده برگزار می کند

 10. رای بدهید
  0
  3
  6
 11. معیار اشتباهی برای موفقیت دارد

 12. رای بدهید
  0
  3
  7
 13. برای کارها مهلت های غیرمنطقی تعیین می کند

 14. رای بدهید
  0
  3
  8
 15. از تلاشهایشان قدردانی نمی کند.

 16. رای بدهید
  0
  3
  shakeri@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  9
 17. وعده های توخالی می دهد

 18. رای بدهید
  0
  2
  10
 19. کارمندان را با هم مقایسه می کند.

 20. رای بدهید
  0
  2
  shakeri@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  11
 21. ایرادات آنها را در جلوی جمع، بیان می کند.

 22. رای بدهید
  0
  2
  shakeri@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  12
 23. حواسش به کلامش نیست

 24. رای بدهید
  1
  2
  13
 25. جوک های نامناسب تعریف می کند

 26. رای بدهید
  2
  2
  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...