شش عادت خیلی بد در برنامه نویسی
کار و فناوری

شش عادت خیلی بد در برنامه نویسی

6آیتم / 36رای‌دهنده / 46رای 26 بهمن 1400

لیستی از

Mehrnoosh Zand

  1
 1. سوال نپرسیدن

 2. رای بدهید
  0
  8

  چه عیبی داره اگه به مشکل خوردیم سوال بپرسیم؟

  2
 3. عدم تمرکز

 4. رای بدهید
  0
  7

  روی یک زبان تمرکز نمی کنید.

  3
 5. از نوشتن کد بد خودداری می کنید

 6. رای بدهید
  0
  7
  mehrnoooshzande@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  4
 7. عدم اشتراک دانسته ها

 8. رای بدهید
  0
  5

  آموخته های خود را با اعضای تیم به اشتراک نمی گذارید.

  mehrnoooshzande@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  5
 9. دانای کل بودن

 10. رای بدهید
  1
  6

  طوری رفتار می کنید انگار جواب همه چیز را دارید.

  6
 11. کپی پیست

 12. رای بدهید
  3
  9

  وقتی کدها را کورکورانه کپی پیست کنید، به درک درستی نمی رسید. علاوه بر این، هنگام بروز خطا، به سختی میفتیم.

  mehrnoooshzande@ این آیتم را به لیست اضافه کرده است.
  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...