12 مدل شخصیتی که به سبک زندگی افراد جهت می دهد

12 مدل شخصیتی که به سبک زندگی افراد جهت می دهد

14آیتم / 3رای‌دهنده / 8رای 12 دی 1397

انسان ها از نظر اخلاق و شخصیت شبیه هم نیستند؛ همان طور که از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند. اما غالبا این شخصیت افراد است که به نوع زندگی آنها جهت می دهد و سبک زندگی بسیاری از ما، بر پایه همین خصوصیات و خلقیات شکل می گیرد. در این لیست، 12 مدل شخصیتی آمده است. شما جزو کدام دسته از این آدم ها قرار دارید؟ کدام مدل شخصیتی را بیشتر می پسندید و از کدام یک بیزارید!؟ رای بدهید!

1
سرسخت
0
2
افرادی که دوست دارند احساس کنند که وظیفه خود را تمام و کمال انجام داده اند.
2
خیرخواه
0
2
افرادی که دوست دارند جهان را به جای بهتری تبدیل کنند.
3
نوآور
0
1
افرادی که همیشه می خواهند اثری از خود بر دنیا بگذارند.
4
موثر
0
1
Salami@ این را اضافه کرده است.
5
محافظه کار
0
0
افرادی که همیشه دوست دارند همه چیز بدون تغییر باقی بماند.
6
خودخواه
1
0
افرادی که بیشتر از هر چیز نگران این هستند که بیشترین بهره از زندگی را برای خود ببرند.
7
بی اراده
1
0
افرادی که معمولا نمی دانند در زندگی دنبال چه چیزی هستند.
8
بی تفاوت
0
0
افرادی که خیلی برای شان مهم نیست مورد تحسین و توجه اطرافیان شان قرار بگیرند.
9
جمع گرا
0
0
افرادی که دوست دارند توسط اطرافیان شان مورد قبول واقع شده و همرنگ آن ها باشند.
10
بی خیال
0
0
افرادی که نمی خواهند به هیچ چیز، هیچ کس و هیچ جا متعهد باشند.
11
شورشی
0
0
افرادی که می خواهند تمام جهان را با نظر خودشان سازگار کنند.
12
بدبین
0
0
افرادی که همیشه موضوعی برای غر زدن و شکایت کردن دارند.
13
پولکی
0
0
افرادی که دوست دارند بیشتر، زودتر و راحت تر از بقیه پول دربیاورند.
14
خسته
0
0
ادم های خسته
kfazel@ این را اضافه کرده است.
فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...