12 مدل شخصیتی که به سبک زندگی افراد جهت می دهد

12 مدل شخصیتی که به سبک زندگی افراد جهت می دهد

14آیتم / 3رای‌دهنده / 8رای 12 دی 1397

انسان ها از نظر اخلاق و شخصیت شبیه هم نیستند؛ همان طور که از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند. اما غالبا این شخصیت افراد است که به نوع زندگی آنها جهت می دهد و سبک زندگی بسیاری از ما، بر پایه همین خصوصیات و خلقیات شکل می گیرد. در این لیست، 12 مدل شخصیتی آمده است. شما جزو کدام دسته از این آدم ها قرار دارید؟ کدام مدل شخصیتی را بیشتر می پسندید و از کدام یک بیزارید!؟ رای بدهید!

1

سرسخت

0
2

افرادی که دوست دارند احساس کنند که وظیفه خود را تمام و کمال انجام داده اند.

2

خیرخواه

0
2

افرادی که دوست دارند جهان را به جای بهتری تبدیل کنند.

3

نوآور

0
1

افرادی که همیشه می خواهند اثری از خود بر دنیا بگذارند.

4

موثر

0
1
Salami@ این را اضافه کرده است.
5

محافظه کار

0
0

افرادی که همیشه دوست دارند همه چیز بدون تغییر باقی بماند.

6

خودخواه

1
0

افرادی که بیشتر از هر چیز نگران این هستند که بیشترین بهره از زندگی را برای خود ببرند.

7

بی اراده

1
0

افرادی که معمولا نمی دانند در زندگی دنبال چه چیزی هستند.

8

بی تفاوت

0
0

افرادی که خیلی برای شان مهم نیست مورد تحسین و توجه اطرافیان شان قرار بگیرند.

9

جمع گرا

0
0

افرادی که دوست دارند توسط اطرافیان شان مورد قبول واقع شده و همرنگ آن ها باشند.

10

بی خیال

0
0

افرادی که نمی خواهند به هیچ چیز، هیچ کس و هیچ جا متعهد باشند.

11

شورشی

0
0

افرادی که می خواهند تمام جهان را با نظر خودشان سازگار کنند.

12

بدبین

0
0

افرادی که همیشه موضوعی برای غر زدن و شکایت کردن دارند.

13

پولکی

0
0

افرادی که دوست دارند بیشتر، زودتر و راحت تر از بقیه پول دربیاورند.

14

خسته

0
0

ادم های خسته

kfazel@ این را اضافه کرده است.
فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...