در حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری و نوآوری چه کتاب هایی بخوانیم؟

در حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری و نوآوری چه کتاب هایی بخوانیم؟

14آیتم / 5رای‌دهنده / 13رای 4 اردیبهشت 1398

خوشبختانه در سال های اخیر، حوزه سیاستگذاری و مدیریت فناوری در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و در این زمینه، کتاب ها و دستاوردهای پژوهشی خوبی عرضه شده است. قطعا برای کسانی که در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری کشور فعال هستند، داشتن لیستی از این کتاب های قابل تامل و مفید، بسیار ارزشمند است؛ لیستی که بتوان بر اساس آن یک برنامه مطالعاتی مفید را ترتیب داد. در این صفحه از لیست می، لیستی از کتاب های حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری و نوآوری ارایه شده است. لیست اولیه به همت آقایان و خانم ها مصطفی صفدری رنجبر، ماندانا آزادگان مهر، علی اصغر سعدآبادی و مرضیه شاوردی تهیه شده است. شما هم اگر کتاب مفید دیگری در این حوزه می شناسید که در این لیست غایب است، آن را اضافه کنید تا این لیست به مرور غنی تر شود.

1

رهنگاری برای راهبرد و نوآوری: همراستاسازی فناوری و بازار در یک جهان پویا

0
2

رابرت فال، کلیر فرخ، دیوید پروبرت / سپهر قاضی نوری، مسعود قاضی نوری / انتشارات صفار

2

مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید

0
2

پاول تروت / محسن امامی، ابراهیم سوزنچی کاشانی / مرکز تحقیقات سیاست علمی

3

مقدمه ای بر نظام نوآوری (رویکردی گسترده)

0
2

سپهر قاضی نوری، پریسا ریاحی / مرکز نشر دانشگاهی

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
4

نوآوری باز

0
2

هنری چسبرو / کامران باقری، مرضیه شاوردی / انتشارات رسا

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
5

مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

0
1

طارق خلیل / سید محمد اعرابی، داود ایزدی / دفتر پژوهش های فرهنگی

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
6

مبانی هوشمندی فناوری: مفاهیم، ساختارها، فرآیندها، روش ها و ابزارها

0
1

مصطفی صفدری رنجبر، غلامرضا توکلی، محمد صادق خیاطیان یزدی، اسماعیل قادری فر / انتشارات رسا

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
7

سیاست های فناوری و نوآوری با رویکرد همگرایی مکاتب اقتصادی رقیب

0
1

سپهرقاضی نوری، میثم نریمانی / انتشارات صفار

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
8

نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط

0
1

ویم ونهاوربیک، اینه ورمیرش، استاین دیزوتر / جواد مشایخ، مجید حسنی پارسا / انتشارات رسا

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
9

مدیریت نوآوری های فناورانه

0
1

فردریک بتز / غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، علی سلامتی، سید محمد حسین غفوری / سازمان مدیریت صنعتی

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
10

چهار لنز نوآوری (ابزاری قدرتمند برای تفکر خلاق)

0
0

روان گیبسون / غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر / کتاب مهربان

11

مدیریت استراتژیک نوآوری های تکنولوژیک

0
0

ملیسا شلینگ / سیدمحمد اعرابی، محمد تقی زاده مطلق / دفتر پژوهش های فرهنگی

12

راهبری نوآوری باز

0
0

آنه سیگماند هاف، کاترین ام موسلین، رالف ریچوالد / غلامرضا توکلی، یعقوب زاهدی انباردان، مصطفی صفدری رنجبر / موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
13

تجاري‏سازي تکنولوژي‏هاي نوآورانه

0
0

سی جوزف توهيل، گريگوری جی توهيل / مرضيه شاوردی، مصطفي بغدادی / آبگین رایان

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
14

نقشه راه فناوری برای استراتژی و نوآوری

0
0

مارتین جی موهرل، رالف آیزنمن، رابرت فال / غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، علی سلامتی / کتاب مهربان

mhghodusi@ این را اضافه کرده است.
فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...