بهترین کتاب رضا امیرخانی

بهترین کتاب رضا امیرخانی

12آیتم / 14رای‌دهنده / 22رای 21 آذر 1397

رضا امیرخانی، نویسنده متولد 1352 در تهران است. امیرخانی اگرچه فارغ¬التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف بود، اما به نویسندگی روی آورد و نخستین کتابش در سال 1374 چاپ شد. رمان، داستان بلند و کوتاه، مجموعه مقاله و مقاله بلند، وسفرنامه از جمله سبک هایی است که امیرخانی در آنها کتاب نوشته است. به نظر شما بهترین کتاب این نویسنده کدام است؟

1

نفحات نفت

0
3

سال ۱۳۸۹

2

جانستان کابلستان

0
3

سفرنامه، سال ۱۳۹۰

3

نشت نشا

0
2

مقاله بلند، سال ۱۳۸۴

4

بیوتن

0
2

رمان، سال ۱۳۸۷

5

قیدار

1
3

رمان، سال ۱۳۹۱

6

من او

1
2

رمان، سال ۱۳۷۸

7

ارمیا

0
1

رمان، سال ۱۳۷۴

8

سرلوحه ها

0
1

مجموعه یادداشت‌های پراکنده، سال ۸۸

9

ره‌ش

0
1

رمان، سال ۱۳۹۶

10

ناصر ارمنی

0
0

مجموعه داستان، سال ۱۳۷۸

11

ازبه

1
0

داستان بلند، سال ۱۳۸۰

12

داستان سیستان

1
0

سفرنامه، سال ۱۳۸۲