404
به نظر می‌رسد آدرس را اشتباه وارد کرده‌اید!

جهت شروع ، روی بازی کلیک کنید و دکمه SPACE برروی کیبورد را فشار دهید

برای شلیک Space و جهت حرکت از دکمه های جهت نما استفاده کنید