بزرگترین قهرمان ها در فیلم ها

بزرگترین قهرمان ها در فیلم ها

47آیتم / 6رای‌دهنده / 9رای 4 آذر 1397

لیستی از

امیر دانشی پور

بر اساس دسته بندی انستیتوی فیلم آمریکایی لیست 50 تایی ابر قهرمان ها و نام فیلم هایشان به شرح زیر می باشد. این لیست شامل تمام قهرمانان محبوب از زورو تا سوپرمن میشود.نام و فیلم این قهرمان ها رو در اینترنت جست و جو کنید و شاهد هنرنمایی آن ها باشد. قهرمانانی که دوستشان دارید و در لیست نیستند را اضافه کنید و به آنها رای بدهید تا بالاتر بیایند.

1

Batman

0
2

Batman

2

General Maximums Decimus Meridus

0
2

Gladiator

3

Atticus Finch

0
1

To Kill a Mockingbird

4

Zorro

1
1

The Mark of Zorro

5

Terminator

1
1

Terminator 2: Judgment Day

6

Indiana Jones

0
0

Raiders of the Lost Ark

7

James Bond

0
0

Dr. No

8

Rick Blaine

0
0

Casablanca

9

Will Kane

0
0

High Noon

10

Clarice Starling

0
0

The Silence of the Lambs

11

Rocky Balboa

0
0

Rocky

12

Ellen Ripley

0
0

Aliens

13

T. E. Lawrence

0
0

Lawrence of Arabia

14

Jefferson Smith

0
0

Mr. Smith Goes to Washington

15

Tom Joad

0
0

The Grapes of Wrath

16

Han Solo

0
0

Star Wars

17

Norma Rae Webster

0
0

Norma Rae

18

Shane

0
0

Shane

19

Harry Callahan

0
0

Dirty Harry

20

Robin Hood

0
0

The Adventures of Robin Hood

21

Virgil Tibbs

0
0

In the Heat of the Night

22

Butch Cassidy and the Sundance Kid

0
0

Butch Cassidy and the Sundance Kid

23

Mahatma Gandhi

0
0

Gandhi

24

Spartacus

0
0

Spartacus

25

Terry Malloy

0
0

On the Waterfront

26

Thelma Dickerson and Louise Sawyer

0
0

Thelma & Louise

27

Lou Gehrig

0
0

The Pride of the Yankees

28

Superman

0
0

Superman

29

Juror #8

0
0

12 Angry Men

30

General George Patton

0
0

Patton

31

Luke Jackson

0
0

Cool Hand Luke

32

Erin Brockovich

0
0

Erin Brockovich

33

Philip Marlowe

0
0

The Big Sleep

34

Marge Gunderson

0
0

Fargo

35

Tarzan

0
0

Tarzan the Ape Man

36

Alvin York

0
0

Sergeant York

37

Rooster Cogburn

0
0

True Grit

38

Obi-Wan Kenobi

0
0

Star Wars

39

The Tramp

0
0

City Lights

40

Lassie

0
0

Lassie Come Home

41

Frank Serpico

0
0

Serpico

42

Arthur Chipping

0
0

Goodbye, Mr. Chips

43

Father Edward

0
0

Boys Town

44

Moses

0
0

The Ten Commandments

45

Jimmy “Popeye” Doyle

0
0

The French Connection

46

Karen Silkwood

0
0

Silkwood

47

Andrew Beckett

0
0

Philadelphia

فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...