بزرگترین قهرمان ها در فیلم ها

بزرگترین قهرمان ها در فیلم ها

47آیتم / 0رای‌دهنده / 0رای 4 آذر 1397

لیستی از

امیر دانشی پور

بر اساس دسته بندی انستیتوی فیلم آمریکایی لیست 50 تایی ابر قهرمان ها و نام فیلم هایشان به شرح زیر می باشد. این لیست شامل تمام قهرمانان محبوب از زورو تا سوپرمن میشود.نام و فیلم این قهرمان ها رو در اینترنت جست و جو کنید و شاهد هنرنمایی آن ها باشد. قهرمانانی که دوستشان دارید و در لیست نیستند را اضافه کنید و به آنها رای بدهید تا بالاتر بیایند.

1
Atticus Finch, To Kill a Mockingbird
0
0
2
Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark
0
0
3
James Bond, Dr. No
0
0
4
Rick Blaine, Casablanca
0
0
5
Will Kane, High Noon
0
0
6
Clarice Starling, The Silence of the Lambs
0
0
7
Rocky Balboa, Rocky
0
0
8
Ellen Ripley, Aliens
0
0
9
T. E. Lawrence, Lawrence of Arabia
0
0
10
Jefferson Smith, Mr. Smith Goes to Washington
0
0
11
Tom Joad, The Grapes of Wrath
0
0
12
Han Solo, Star Wars
0
0
13
Norma Rae Webster, Norma Rae
0
0
14
Shane, Shane
0
0
15
Harry Callahan, Dirty Harry
0
0
16
Robin Hood, The Adventures of Robin Hood
0
0
17
Virgil Tibbs, In the Heat of the Night
0
0
18
Butch Cassidy and the Sundance Kid, Butch Cassidy and the Sundance Kid
0
0
19
Mahatma Gandhi, Gandhi
0
0
20
Spartacus, Spartacus
0
0
21
Terry Malloy, On the Waterfront
0
0
22
Thelma Dickerson and Louise Sawyer, Thelma & Louise
0
0
23
Lou Gehrig, The Pride of the Yankees
0
0
24
Superman, Superman
0
0
25
Juror #8, 12 Angry Men
0
0
26
General George Patton, Patton
0
0
27
Luke Jackson, Cool Hand Luke
0
0
28
Erin Brockovich, Erin Brockovich
0
0
29
Philip Marlowe, The Big Sleep
0
0
30
Marge Gunderson, Fargo
0
0
31
Tarzan, Tarzan the Ape Man
0
0
32
Alvin York, Sergeant York
0
0
33
Rooster Cogburn, True Grit
0
0
34
Obi-Wan Kenobi, Star Wars
0
0
35
The Tramp, City Lights
0
0
36
Lassie, Lassie Come Home
0
0
37
Frank Serpico, Serpico
0
0
38
Arthur Chipping, Goodbye, Mr. Chips
0
0
39
Father Edward, Boys Town
0
0
40
Moses, The Ten Commandments
0
0
41
Jimmy “Popeye” Doyle, The French Connection
0
0
42
Zorro, The Mark of Zorro
0
0
43
Batman, Batman
0
0
44
Karen Silkwood, Silkwood
0
0
45
Terminator, Terminator 2: Judgment Day
0
0
46
Andrew Beckett, Philadelphia
0
0
47
General Maximums Decimus Meridus, Gladiator
0
0
فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...