بزرگترین قهرمان ها در فیلم ها
فرهنگ و هنر

بزرگترین قهرمان ها در فیلم ها

47آیتم / 5رای‌دهنده / 15رای 4 آذر 1397

لیستی از

امیر دانشی پور

بر اساس دسته بندی انستیتوی فیلم آمریکایی لیست 50 تایی ابر قهرمان ها و نام فیلم هایشان به شرح زیر می باشد. این لیست شامل تمام قهرمانان محبوب از زورو تا سوپرمن میشود.نام و فیلم این قهرمان ها رو در اینترنت جست و جو کنید و شاهد هنرنمایی آن ها باشد. قهرمانانی که دوستشان دارید و در لیست نیستند را اضافه کنید و به آنها رای بدهید تا بالاتر بیایند.

  1
 1. Batman

 2. رای بدهید
  0
  2

  Batman

  2
 3. General Maximums Decimus Meridus

 4. رای بدهید
  0
  2

  Gladiator

  3
 5. Terminator

 6. رای بدهید
  1
  3

  Terminator 2: Judgment Day

  4
 7. Atticus Finch

 8. رای بدهید
  0
  1

  To Kill a Mockingbird

  5
 9. Indiana Jones

 10. رای بدهید
  0
  1

  Raiders of the Lost Ark

  6
 11. Han Solo

 12. رای بدهید
  0
  1

  Star Wars

  7
 13. Karen Silkwood

 14. رای بدهید
  0
  1

  Silkwood

  8
 15. Zorro

 16. رای بدهید
  1
  1

  The Mark of Zorro

  9
 17. James Bond

 18. رای بدهید
  0
  0

  Dr. No

  10
 19. Rick Blaine

 20. رای بدهید
  0
  0

  Casablanca

  11
 21. Will Kane

 22. رای بدهید
  0
  0

  High Noon

  12
 23. Clarice Starling

 24. رای بدهید
  0
  0

  The Silence of the Lambs

  13
 25. Rocky Balboa

 26. رای بدهید
  0
  0

  Rocky

  14
 27. Ellen Ripley

 28. رای بدهید
  0
  0

  Aliens

  15
 29. T. E. Lawrence

 30. رای بدهید
  0
  0

  Lawrence of Arabia

  16
 31. Jefferson Smith

 32. رای بدهید
  0
  0

  Mr. Smith Goes to Washington

  17
 33. Tom Joad

 34. رای بدهید
  0
  0

  The Grapes of Wrath

  18
 35. Norma Rae Webster

 36. رای بدهید
  0
  0

  Norma Rae

  19
 37. Shane

 38. رای بدهید
  0
  0

  Shane

  20
 39. Harry Callahan

 40. رای بدهید
  0
  0

  Dirty Harry

  21
 41. Robin Hood

 42. رای بدهید
  0
  0

  The Adventures of Robin Hood

  22
 43. Virgil Tibbs

 44. رای بدهید
  0
  0

  In the Heat of the Night

  23
 45. Butch Cassidy and the Sundance Kid

 46. رای بدهید
  0
  0

  Butch Cassidy and the Sundance Kid

  24
 47. Mahatma Gandhi

 48. رای بدهید
  0
  0

  Gandhi

  25
 49. Spartacus

 50. رای بدهید
  0
  0

  Spartacus

  26
 51. Terry Malloy

 52. رای بدهید
  0
  0

  On the Waterfront

  27
 53. Thelma Dickerson and Louise Sawyer

 54. رای بدهید
  0
  0

  Thelma & Louise

  28
 55. Lou Gehrig

 56. رای بدهید
  0
  0

  The Pride of the Yankees

  29
 57. Superman

 58. رای بدهید
  0
  0

  Superman

  30
 59. Juror #8

 60. رای بدهید
  0
  0

  12 Angry Men

  31
 61. General George Patton

 62. رای بدهید
  0
  0

  Patton

  32
 63. Luke Jackson

 64. رای بدهید
  0
  0

  Cool Hand Luke

  33
 65. Erin Brockovich

 66. رای بدهید
  0
  0

  Erin Brockovich

  34
 67. Philip Marlowe

 68. رای بدهید
  0
  0

  The Big Sleep

  35
 69. Marge Gunderson

 70. رای بدهید
  0
  0

  Fargo

  36
 71. Tarzan

 72. رای بدهید
  0
  0

  Tarzan the Ape Man

  37
 73. Alvin York

 74. رای بدهید
  0
  0

  Sergeant York

  38
 75. Rooster Cogburn

 76. رای بدهید
  0
  0

  True Grit

  39
 77. Obi-Wan Kenobi

 78. رای بدهید
  0
  0

  Star Wars

  40
 79. The Tramp

 80. رای بدهید
  0
  0

  City Lights

  41
 81. Lassie

 82. رای بدهید
  0
  0

  Lassie Come Home

  42
 83. Frank Serpico

 84. رای بدهید
  0
  0

  Serpico

  43
 85. Arthur Chipping

 86. رای بدهید
  0
  0

  Goodbye, Mr. Chips

  44
 87. Father Edward

 88. رای بدهید
  0
  0

  Boys Town

  45
 89. Moses

 90. رای بدهید
  0
  0

  The Ten Commandments

  46
 91. Jimmy “Popeye” Doyle

 92. رای بدهید
  0
  0

  The French Connection

  47
 93. Andrew Beckett

 94. رای بدهید
  1
  0

  Philadelphia

  فکر می‌کنید این لیست ناقص است؟ آن را کامل‌تر کنید...