در لیست‌می، همواره در تلاش هستیم تا با خلق قابلیت‌های جدید و رفع نواقص، بهترین شرایط را برای کاربران رقم بزنیم. در اینجا، تغییرات نسخه‌های لیست‌می را مرور خواهید کرد.
آبان 1397
امکان ساخت لیست
امکان گسترش لیست‌ها توسط کاربران
قابلیت دنبال کردن افراد