سارینا جوادی
sarina_javadi@
دنبال کنید
Ju Ji hoon جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
111نفر به این آیتم رای داده اند
Lee Dong Wook جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
161نفر به این آیتم رای داده اند
Park Hyung Sik جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
154نفر به این آیتم رای داده اند
Gong Ji Cheol جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
120نفر به این آیتم رای داده اند
Ji Chang Wook جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
174نفر به این آیتم رای داده اند
Park Seo Joon جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
147نفر به این آیتم رای داده اند
Song Joog Ki جذاب ترین بازیگران مرد کره ای
150نفر به این آیتم رای داده اند