زیرشاخه های تخصص گوش و حلق و بینی (ENT)

زیرشاخه های تخصص گوش و حلق و بینی (ENT)

5 مهر 1399

جراحی سر و گردن

اولین زیرشاخه مهمی که پزشکان گوش، و حلق و بینی ممکن است بگذرانند، جراحی سر و گردن، بیماری های بالینی و جراحی مسیر هوایی-گوارشی فوقانی، گردن و غدد بزاقی را در بر می گیرد. در مراکز دانشگاهی، وظیفه ی جراحی انکولوژی سر و گردن معمولا بر عهده ی یک جراح سر و گردن عادی ست. بازسازی نقایص سر و گردن متعاقب رزکسیون یک تومور بزرگ، ممکن است توسط همان جراح و یا در طی یک جراحی تیمی، توسط جراح پلاستیک/بازسازی انجام گیرد.

بیماری هایی که معمولا در حیطه ی جراحی سر و گردن قرار می گیرند، شامل کارسینوم سلول سنگفرشی گردن و مسیر هوایی – گوارشی فوقانی، نئوپلاسم های خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی، کیست ها و توده های مادرزادی گردن و مسیر هوایی – گوارشی فوقانی و بیماری های خوش خیم و بدخیم تیروئید و پاراتیروئید می شوند.  جراحی های کلاسیک سر و گردن شامل رزکسیون سرطان های اولیه ی حفره ی دهان، اوروفارنکس یا حنجره؛ و دیسکشن گردن جهت درمان بیماری های متاستاتیک می گردد.

 

این جراحی ها می توانند بسیار چالش برانگیز و هیجان انگیز باشند. همچنین جهت حفظ آناتومی عملکردی و ساختارهای نورواسکولار فراوان موجود در سر و گردن و در عین حال دستیابی به رزکسیون انکولوژیک کافی، به تکنیک های دقیق جراحی نیاز است. می توان بازسازی نقایص را به صورت اولیه (بدون گرافت یا فلاپ) و یا با استفاده از فلاپ های پایه دار یا آزاد انجام داد. در صورتی که بخواهیم از فلاپ استفاده کنیم، باید بافت را از محل دیگری به دست آورده و سپس با استفاده از آناستوموز میکروواسکولار مجدد، جریان خون به بافت جدید را برقرار کنیم.

جراحی رزکسیون انکولوژیک و بازسازی، می تواند نسبتا طولانی بوده (6 الی 12 ساعت و یا بیشتر!) و به جراحان متعددی نیاز داشته باشد. جراحی غدد بزاقی (پاروتیدکتومی، رزکسیون غده ی ساب مندیبولار و غیره) و جراحی تیروئید/پاراتیروئید نیز به ترتیب جهت حفظ عصب فاسیال یا اعصاب لارینژال، نیازمند تکنیک های دقیق جراحی هستند.

لارینگولوژی

آناتومی عملکردی جعبه ی صدا یا  حنجره، مبهوت کننده است. متخصصین لارینگولوژی، به مدیریت فرآیندهای بیماری درگیر کننده ی این دستگاه بدن، می پردازند. پیشرفت در فیبرهای اپتیک و تکنولوژی تصویربرداری در کنار تکنیک های با مهارت توان بخشی، این رشته را متحول کرده اند. مشکلات معمولی که متخصصین لارینگولوژی با آن مواجه می شوند شامل گرفتگی‌صدا (دیسفونی)، مشکل در بلع (دیسفاژی)، ضعف و فلج تارهای صوتی، مدیریت صدای حرفه ای، توده ها و پولیپ های تار صوتی، نئوپلاسم های حنجره، و استنوز و انسداد مسیر هوایی فوقانی می باشد. بسیاری از فرآیندهای درمانی در مطب انجام شده و از مدرن ترین فیبرهای اپتیک و تصویربرداری دیجیتال استروبوسکوپی، به همراه آنالیز مسیر هوایی فوقانی و حنجره، استفاده می کند.

اغلب اوقات، متخصص لارینگولوژی بیماران را به همراه متخصص پاتولوژی تکلم و گفتار - که در ارزیابی فیبراوپتیکی اولیه ی مسیر هوایی - گوارشی فوقانی و حنجره، پزشک را یاری می‌کند - ویزیت می‌نماید. مدیالیزاسیون موقت تار صوتی فلج شده و تزریق سم بوتولینوم برای تارهای صوتی اسپاستیک، دو مورد از فرآیندهای معمولی هستند که در مطب متخصص لارینگولوژی انجام می‌شوند. موارد جراحی معمولاً شامل ارزیابی اندوسکوپیک و میکرو جراحی و همچنین دیسکشن پولیپ  ها، ندول ها و دیگر ضایعات حنجره؛ جراحی لیزر ضایعات و وب های حنجره؛ فرآیندهای مدیالیزاسیون دائمی برای فلجی تارهای صوتی؛ و رزکسیون سرطان حنجره به وسیله ی اندوسکوپی و در تومورهای بزرگتر از طریق گردن، می شود.

فلوشیپ تخصص لارینگولوژی معمولاً یک سال به طول می انجامد. محبوبیت این رشته در حال افزایش است؛ به خصوص به این علت که آموزش آن بر تکنیک های پیشرفتهی میکروجراحی حنجره و مدیریت صدای حرفه‌ای تمرکز دارد.

 http://dl.listme.ir/Media/pics/blog/dr2.jpg

جراحی سینوس / رینولوژی

جراحی سینوس و رینولوژی، با جنبه های بالینی و جراحی بیماری های سینوس و بینی؛ و همچنین با اختلالاتی که قدام قاعده ی جمجمه را درگیر می کند، سر و کار دارد. مشکلات شایع شامل انسداد بینی و اختلال در حس بویایی، سینوزیت و رینیت مزمن، آلرژی‌ ها، پروپتوزیس، و بیماری های بالینی و جراحی که قدام قاعده جمجمه را درگیر می کنند، می شود. ظهور اندوسکوپ های جراحی و تصویربرداری ویدیویی مدرن، به همراه پیشرفت در اسکوپ های جراحی سه بعدی هدایت شده توسط سی تی اسکن و وسایل جراحی، این رشته ی بسیار محبوب را متحول کرده است. پیش از این، این رشته بر روش‌ های جراحی باز تهاجمی که از لحاظ زیبایی نتایج مورد پسندی در بر نداشت، تکیه می کرد.

موارد معمول جراحی شامل موارد ذیل است: جراحی اندوسکوپیک سینوس برای درمان سینوزیت مزمن ماگزیلاری، اتموئید یا اسفنوئید یا پلی پوزیس مزمن؛ بازسازی اندوسکوپیک سپتوم بینی، روش های اندوسکوپیک جهت درمان تومورهای زین ترکی (مانند آدنوم های هیپوفیز)؛ کاهش فشار اربیت؛ جراحی سینوس فرونتال (هم به صورت باز هم به صورت اندوسکوپیک)؛ ترمیم نشت مایع مغزی نخاعی در قدام قاعده ی جمجمه و جراحی انکولوژیک. در بیشتر موارد جراحی سینوس درمان به صورت سرپایی ست؛ اما در موارد جراحی قدام قاعده ی جمجمه و هیپوفیز (که گاهی به همراه یک جراح مغز و اعصاب انجام می گیرد) و جراحی های اندوسکوپیک وسیع تر سینوس و اربیت، بیمار معمولا در بیمارستان بستری می گردد.

تخصص گوش، حلق و بینی اطفال

 مشکلات شایعی که در نوزادان، کودکان و نوجوانان دیده می‌شود شامل فارنژیت، سینوزیت و اوتیت مدیای مزمن؛ از دست رفتن شنوایی؛ توده ها و کیست های مادرزادی؛ و اختلالات آسپیراسیون و بلع و انسداد مسیر هوایی فوقانی/ آپنه در خواب، می باشد. در تخصص گوش، حلق و بینی اطفال، موارد معمول جراحی شامل موارد ذیل است: تونسیلکتومی ها و آدنوئیدکتومی ها، میرنگوتومی و قرار دادن لوله ی برابرسازی فشار، جراحی اندوسکوپیک سینوس، برداشتن اجسام خارجی از مسیر هوایی فوقانی و کانال گوش، جراحی و اندوسکوپی مسیر هوایی فوقانی (شامل تراکئوتومی و بازسازی تراکئال)، رزکسیون شکاف برونش یا دیگر کیست ها یا توده های مادرزادی، جراحی اتولوژی مانند تمپانوپلاستی ها و ماستوئیدکتومی ها و گاهی کاشت حلزون گوش.

اگر به دنبال پزشک متخصص گوش و حلق و بینی یا ENT هستید، به وبسایت درمانده بروید و برای ویزیت حضوری و مشاوره آنلاین نوبت بگیرید.